Logika / Mozgalica: Koji balon je najdalje od plafona?

Donosimo jednu mozgalicu koja govori o vašoj sposobnosti opažanja i primjećivanja sitnih detalja kao i donošenja logičkog zaključka na osnovu tih detalja.

Na slici iznad vidite sedam osoba koje drže balone. Znate li koji balon je najdalje od plafona?

Rješenje pogledajte u nastavku.

Foto: Ilustracija: Mozgalica: Koji balon je najdalje od plafona?