Vlada FBiH danas će donijeti odluku o podjeli 200 miliona KM kantonima, evo koliko dobija USK

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijet će odluku o raspodjeli 200 miliona KM iz federalnog budžeta kantonima.

Tako će Kanton Sarajevo treću godinu zaredom od Vlade Federacije dobiti 36 miliona KM.

Unsko-sanski kanton dobit će 23 miliona i 903.093 KM.

Posavski kanton će dobiti sedam miliona i 601.971 KM.

Tuzlanskom kantonu pripada 38 miliona 928.152 KM.

Zeničko-dobojski kanton dobit će 31 milion i 878.226 KM.

Bosansko-podrinjski kanton četiri miliona i 152.192 KM.

Srednjobosanski kanton dobit će 22 miliona i 278.273 KM.

Hercegovačko-neretvanski kanton 19 miliona i 419.727 KM.

Zapadnohercegovački kanton osam miliona i 301.059 KM.

Livanjski kanton dobit će sedam miliona i 358.882 KM.

Novac za kantone planiran je u budžetu FBiH i dijeli se na ime finasijske pomoći budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi i finasiranje / sufinasiranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju BiH.

Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine.