Tužilaštvo USK: Vijeće Vrhovnog suda Federacije BiH potvrdilo presudu Ičanović Hasanu

Trećestepeno vijeće Vrhovnog suda Federacije BiH odbilo je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Ičanović Hasana, te potvrdilo drugostepenu presudu Vrhovnog suda FBiH kojom je optuženi oglašen krivim za krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

Ičanović Hasan je pravosnažno osuđen da je dana 25.12.1994. godine u mjestu Latića Glavica, općina Velika Kladuša u svojstvu komandira čete, komande 505. Viteške motorizovane brigade, V Korpusa Armije BiH, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava, izvršio ubistvo dva ratna zarobljenika, saopćeno je iz Tužilaštva USK.