Mile Kokot pravosnažno osuđen za zločine u Sanskom Mostu

Kantonalni sud u Bihaću je Kokotu izrekao kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i pet mjeseci, oštećene uputio na parnicu, te optuženog obavezao da snosi troškove postupka.

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) potvrdio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Bihaću kojom je Mile Kokot proglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Sanskom Mostu i osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora, piše Detektor.

U prvostepenoj presudi se navodi da je Kokot za vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske (VRS) i Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), kao pripadnik VRS-a u Sanskom Mostu, postupao suprotno pravilima međunarodnog prava, kršeći relevantne odredbe Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata, i nečovječno postupao prema civilima, nanoseći im velike patnje i povrede tjelesnog integriteta i zdravlja te pljačkajući njihovu imovinu.

Kokot je, prema presudi, 1992. godine u Sanskom Mostu, sa još dva nepoznata naoružana vojnika, došao do kuće Rasima Bačića, u kojoj se, pored Rasima, nalazila njegova supruga i dvoje djece. Kokot je, pod prijetnjom oružja i nazivajući oštećene pogrdnim imenima, zatražio od Vahide Bačić, Rasimove supruge, da preda zlatni nakit vrijednosti oko 15.000 KM, što je ista i učinila. Istovremeno, u drugoj prostoriji nepoznati vojnik je, tražeći novac, teško fizički zlostavljao Rasima, koji je usljed toga u više navrata padao u nesvjesno stanje. Kada mu je Rasim predao novac u iznosu od 10.000 KM, Kokot i drugi nepoznati vojnici su ga, teško pretučenog, izbacili kroz prozor u dvorište njegove kuće.