Sanski Most: Ponovno suđenje u predmetu “Diploma”

Na Općinskom sudu u Sanskom Mostu izrečena je prvostepena presuda u krivičnom predmetu poznatom pod nazivom “Diploma” protiv optuženih Senada Pehlivana, Šemsudina Habibovića i Neire Šabić, saznaje RTV Sana.

Ovo je druga prvostepena presuda koja je uslijedila nakon što je Kantonalni sud u Bihaću zatražio od prvostepenog sudije da detaljnije obrazloži svoju presudu, nakon čega je održano i novo suđenje. Prvostepeni sudija je nakon što je u novom postupku izmijenio neke pravne kvalifikacije krvičnih djela koja im se stavljaju na teret svetroje optuženih opet proglasio krivim.

Prvoptuženom Pehlivanu izrečena je kazna zatvora u trajanju od 13 mjeseci, mjesec manje nego u prvoj presudi, drugooptuženom Habiboviću jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i osam mjeseci,a trećeoptuženoj Neiri Šabić uslovna osuda sa utvrdjenom kaznom zatvora od 8 mjeseci i rokom provjere od 3 godine.

Kao što je poznato, u svjetskim okvirima obznanjenom slučaju sa video materijalom portala “Žurnal” o kupovini diplome srednje medicinske škole za svega 17 dana, Pehlivan je optužen zbog krivičnog djela primanje dara ili drugih oblika koristi Habibović zbog istih krivičnih djela plus zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja ,a Šabić zbog zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.