Rasprava na Parlamentu FBiH: Đogić (LS): Pravi borci su prepušteni sami sebi- Abdić (SDA): Ti nemaš pojma o tome

U toku je 15. vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj se razmatra set zakona iz oblasti boračko invalidske zaštite.

Ovaj dom jednoglasno je usvojio prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i njihovih porodica po skraćenom postupku.

Mirza Terzo, pomoćnik federalnog ministra za pitanje boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata, rekao je da je tekst zakona urađen i usklađen sa udruženjima Armije RBiH i HVO-a.

– Ovim je predviđeno povećanje osnovice za 5 posto za što je izdvojeno 12,5 miliona KM, povećanje naknada za supruge šehida i boraca bez djece kojim je povećana na 391 KM, zatim se omogućava suprugama RVI da može ostvariti pravo na 50 posto lične invalidnine, te je predviđeno povećanje naknada za roditelje poginulog borca gdje će dva roditelja dobijati 455 KM – rekao je Terzo.

Predsjednica Kluba poslanika DF-a Alma Kratina, rekla je da je stav Kluba da će podržati predložene zakone.

– Stav Kluba čija politika u oblasti poboljšanja statusa boračke populacije je konszistentna. Ovi zakoni će poboljšati status osjetljvih kategorija, a posebno mi je drago što će se riješiti pitanje ove populacije u RS-u – kaže Kratina.

Zastupnica Laburističke stranke Elma Đogić je tokom diskusije, između ostalog, kazala kako su istinski i čestiti borci prepušteni sami sebi.

Nakon što je upitala ko je kriv za neprovođenje presuda Ustavnog suda FBiH za uvođenje prava boraca Narodne odbrane Fikreta Abdića replicirao joj je Hamdija Abdić, poslanik SDA.

Abdić je rekao da bi to bilo isto kada bi Ukrajina nakon pobjede dala prava borcima iz Donjecka i Luganska.

– Naravno da Đogić nema pojma o tome i da voli one koji su napadali ovu državu, pa bi najbolje bilo da ne dira u borce Armije RBiH – poručio je Abdić.