Protiv direktora Čistoće Cazin Sedina Šišića potvrđena optužnica

Općinski sud u Cazinu je svojim rješenjem od 14.06.2022. godine potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK Bihać protiv Sedina Šišića, direktora JKP ”Čistoća” d.o.o. Cazin zbog produženog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona FBiH.

Optuženom Šišiću se stavlja na teret postojanje osnovane sumnje da je kao direktor JKP ”Čistoća” d.o.o. Cazin iskoristio svoj službeni položaj tako što je protivno općim aktima preduzeća, kojima je regulisana obaveza javnog oglašavanja upražnjenog radnog mjesta prilikom zapošljavanja radnika, kao i posebni uslovi koje zahtjeva određeno radno mjesto, protupravno zaposlio lica E.A., R.B. i H.S., odnosno sa istima zaključio ugovore o radu na određeno vrijeme bez prethodnog provođenja javnog oglašavanja, dok H.S. pored navedenog nije ispunjavao ni posebne uslove radnog mjesta, kojim radnjama je navedenim licima pribavio korist u vidu protupravnog zapošljavanja u JKP ”Čistoća” d.o.o. Cazin i svih prava i privilegija koje proizlaze iz takvog radnog odnosa.

Nakon potvrđivanja optužnice, u narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji od strane Općinskog suda u Bihaću.