Premijer USK pogođen tvrdnjom da je kršen Ustav BiH u postupanju s migrantima

Na danas održanom okruglom stolu o temi ¨Mediji i migracijske politike¨ u organizaciji Društva novinara Bosne i Hercegovine u Bihaću, došlo je do žustre reakcije premijera USK Mustafe Ružnića, piše cazin.net.

Naime, putem linka, sa Kosova se javila novinarka i publicistkinja Nidžara Ahmetašević, kao učesnik okruglog stola na navedenu temu.

Pored ostalog, u jednom trenutku, se osvrnula na postupanje Vlade USK u vrijeme migrantske krize tvrdeći da su određene mjere koje je Vlada tada donosila u direktnoj vezi sa kršenjem Ustava BiH, posebno kada je u pitanju kršenje elementarnih ljudskih prava i sloboda u smislu ograničenja kretanja koje se sprovodilo posebno u mjestu Velečevo u blizini grada Ključa.

Prilikom iznošenja navedene tvrdnje obraćala se direktno premijeru Ružniću koji je bio vidno pogođen navedenim. U pokušaju premijera da se uključi u diskusiju, novinarka Ahmetašević je odbila svaku mogućnost rasprave govoreći da to što ima reći treba da kaže nadležnim BiH i europskim institucijama.

Primjer migrantske krize najbolje pokazuje tromost, neadekvatnost i nesnalaženje državnih institucija i ostalih nadležnih službi, kao i nepoznavanje zakonske i druge regulative od strane kantonalnih organa u uslovima koordinacije i subordinacije u složenoj državi kao što je naša.