Općinsko vijeće i dalje odlučno: „NE“ migrantskom kampu u Velikoj Kladuši

Nakon što je ministar sigurnosti BIH, Selmo Cikotić , 04. maja zatražio hitno dodijeljivanje nove lokacije za potrebe uspostave privremenog prihvatnog centra, kontejnerskog tipa, na lokaciji općine Velike Kladuša, zasjedao je Kolegij Općinskog vijeća, koji je još jednom potvrdio da Općina Velika Kladuša ostaje pri Zaključcima koji su doneseni na tematskim sjednicama, održanim 19.06.2018., 17.09.2020. i 09.06.2021. godine na temu migrantske krize.

Zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća, Emina Ćehić, uputila je povratni dopis na adresu Ministarstva sigurnosti BIH u kojem stoji da je Općinsko vijeće izričito po ovom pitanju, te da isto nema namjeru ponovo se očitovati o temi migranta koju su vijećnici do sada tretirali više puta, te donijeli jednoglasnu odluku, a to je da Velika Kladuša ne želi migrantski kamp na području općine.Općinsko vijeće Velike Kladuše očekuje da će Ministarstvo sigurnosti BiH uvažiti sve ranije donesene Zaključke, cijeneći da će isto poštivati prava lokalne zajednice da uređuje pitanja koja se tiču problema migrantske krize.