Na vježbi šest vatrogasnih društava Unsko-sanskog kantona demonstriran visok nivo obučenosti

U sklopu manifestacije “Maj – mjesec zaštite od požara“ Dobrovoljno vatrogasno društvo “DVD Bosanska Krupa“, uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona (KUCZ USK), organiziralo je javnu taktičko-polaznu vježbu dopunskih vatrogasnih snaga sa prostora USK pod nazivom “Dopunski odgovor 2022“, koja je održana u Pećigradu.

U vježbi je učestvovalo šest DVD-ova sa prostora USK, sa osam vatrogasnih vozila i 30 dobrovoljnih vatrogasaca.

Tehnički zbor vatrogasni vozila obišli su premijer USK i komandant Štaba CZ tog kantona Mustafa Ružnić i direktor KUCZ USK Dževad Livaković.

Nakon tehničkog zbora komandant štaba CZ USK-a primio je raport i izvršio smotru pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica (DVJ).

Na osnovu urađenog elaborata, vježba je počela u 11 sati, oglašavanjem javne sirene na osnovu kojih je od operativnog centra putem sistema radio-veze izvršeno alarmiranje DVJ-a i njihovo upućivanje na lokacije za intervenciju.

Tokom realizacije vježbe DVJ su izvele nekolika zasebnih scenarija koji su predvidjeli urušavanje objekata prirodnom nesrećom-potresom, usljed čega je došlo do urušavanja objekata, zatrpavanja ugroženih osoba te izazivanja požara na pojedinim objektima.

Angažirane jedinice su, sa postojećom opremom sa kojom raspolažu i ljudskim resursima koje imaju na raspolaganju, pokazali zavidan nivo opremljenosti, obučenosti i znanja za pružanje adekvatnog odgovora ne samo na ovaj vid nesreće nego i na drugo oblike koji se u svakodnevnom životu mogu postaviti pred njih.

Istovremeno, pripadnici DVJ su pokazali spremnost da zaštite i pruže pomoć stanovništvu u svojim lokalnim zajednicama u slučaju da njihovo zdravlje, životi i materijalna dobra budu ugroženi.

Po završetku vježbe u obraćanju učesnicima vježbe i okupljenim posmatračima, premijer USK-a i komandant štaba CZ USK-a Ružnić je iznio svoje impresije viđenim, uz konstatacije da svi organi vlasti pa i kanton ali i sredstva informiranja moraju prepoznati i podržati ovakav oblik volonterizma.

Ovakvim oblikom volonterizma dobrovoljni vatrogasci žrtvuju sebe, svoje zdravlje pa i život u cilju zaštite stanovništva i svoje lokalne zajednice – kazao je.

Premijer USK iskazao je spremnost da se, i pored već usvojenih planova i budućim aktima, planiranim sredstvima pronađe više prostora za materijalnu podršku aktivnostima DVD-ova sa prostora USK-a.

Nakon uspješno završene vježbe druženje dobrovoljnih vatrogasaca je nastavljeno uz ručak te su tom prilikom uručene i prigodne zahvalnice DVD-ovima učesnicima vježbe kao i KUCZ USK za nesebičnu materijalnu podršku, ne samo ovoj vježbi već i započetim aktivnostima na podršci u realizaciji projekata koje su delegirala dobrovoljna vatrogasna društva.

U vježbi su učestvovali, DVD “Jezerski”, VD “Otoka”, DVD “Bosanska Krupa”, DVD “Stijena”, DVD “Pećigrad” i DVD “Kulen Vakuf”, saopćeno je iz DVD Bosanska Krupa.