Ministrica Ministarstva privrede Samra Mehić potpisala ugovore o finansijskog podršci za 5 novo registrovanih poslovnih subjekata

Nakon okončanog Javnog poziva Ministarstva privrede po mjeri “Pokretanje vlastitog biznisa” Ministrica Ministarstva privrede Samra Mehić potpisala je danas ugovore o finansijskog podršci za 5 novo registrovanih poslovnih subjekata na području Unsko-sanskog kantona, koji su u okviru navedene mjere dostavili dokaze o registraciji i početku rada.

Sa ostalim korisnicima sredstava ugovori ce se potpisati nakon sto isti dostave dokaze o registraciji poslovnog subjekta na način definisan Javnim pozivom.

Ovakav vid podrške prvi put je realiziran u ovoj godini. Podrška je pruzena za 10 fizickih lica koji su se nasli na Konacnoj rang listi i koji su u obavezi u roku od 3 mjeseca registrovati firmu.