Evo šta o tome kažu iz MUP-a USK: Počela registracija motora na šest mjeseci u pojedinim kantonima

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovine je još prije četiri godine omogućio registraciju motocikala na period od šest mjeseci, ali se i dalje čeka Pravilnik o registriranju vozila.

Nacrt ovog pravilnika Ministarstvo prometa i komunikacija BiH je završilo tek prošle godine i još nije usvojen.

U međuvremenu su pojedini kantoni u ovoj godini počeli omogućavati registraciju motocikala na period manji od godinu, odnosno na minimalno šest mjeseci. U nekim to i dalje nije moguće pa su i vozači motocikala u neravnopravnom položaju.

Prema podacima BIHAMK-a, u prošloj godini je u našoj zemlji bilo registrirano oko 19.000 mopeda i motocikala.

Radi se o vozilima koje vlasnici realno ne mogu voziti cijelu godinu zbog vremenskih prilika. Stoga je i zakon 2018. godine izmijenjen pa je predvidio da se “s kraćim rokom važenja, koji ne može biti kraći od šest mjeseci”, mogu registorvati motocikli, tricikli, četverocikli i laki motocikli.

Hadis Jusić, zastupnik SDA u Skupštini Unsko-sanskog kantona, nedavno je na sjednici Skupštine USK istakao da se u nekim policijskim upravama na području ovog kantona može registrirati motor na manje od godinu, a u Bihaću, naprimjer, ne može, što je ocijenio apsurdnim.

Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona odgovoreno je da odredbu državnog zakona o registraciji motocikala na period kraći od godinu primjenjuju sve njihove organizacione jedinice, a prva koja je to počela raditi je ona u Sanskom Mostu koja je prva i dobila takav zahtjev.

Dodaju da se i u Bihaću počelo sa registriranjem motocikla na period kraći od godinu, ali ne kraći od šest mjeseci nakon što su i oni dobili prvi takav zahtjve u maju.

Iz MUP-a USK su napomenuli da se registracija vozila vrši na zahtjev stranaka, a ne po službenoj dužnosti.

Međutim, ukoliko vozači motocikala ne znaju za tu mogućnost, onda je ne mogu ni zahtijevati. Prema informacijama koje smo dobili od pojedinih vozača motocikala, na period od šest mjeseci moguće je registrirati motor i u Kantonu Sarajevo, dok, primjera radi, to i dalje nije moguće u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, što nam je iz iskustva potvrdio Ljudevit Marić, portparol MUP-a HNK.

U Udruženju društava za osiguranje u FBiH pojasnili su da su za primjenu zakona i pravilnika, kada su u pitanju sva motorna vozila, zadužena ministarstva unutrašnjih poslova kantona.

Potvrdili su da se novi Pravilnik o registriranju vozila na državnom nivou još čeka.

Izjavu iz Udruženja društava za osiguranje RS-a nismo uspjeli dobiti jer se niko nije javljao na telefon.

Izvor: Faktor