Dva miliona za novu magnetnu rezonancu za bolnicu u Bihaću

Vlada Unsko-sanskog kantona finansiraće nabavku potpuno novog uređaja za magnetnu rezonancu za potrebe Kantonalne bolnice u Bihaću, potvrdio je resorni ministar zdravstva Muris Halkić.

“Vlada je ranije donijela odluku da izdvoji 1,1 milion maraka za popravku i nadogradnju sadašnjeg uređaja. Međutim, s obzirom na to da je nabavka potpuno novog uređaja, s rokom garancije od pet godina, oko 1,8 miliona maraka, odlučeno je da se ide u tom smjeru”, kazao je Halkić.

Prema njegovim riječima, u proteklom periodu ovaj uređaj je često bio u kvaru, pa su pacijenti bili prinuđeni da ovu vrstu zdravstvenih usluga traže van Unsko-sanskog kantona.

Halkić je dodao kako će iz budžeta USK za potrebe bolnice u ovoj godini biti izdvojeno četiri miliona maraka, te da će se investirati u unapređenje informatičkog sistema na Odjelu radiologije, kao i drugih zdravstvenih usluga. Inače, Kantonalna bolnica se već dugi niz godina suočava s nizom problema, a najveći su oni materijalne prirode povezani s akumuliranim dugovanjima koje bolnica ima prema dobavljačima u iznose od oko 12,5 milion maraka. Višegodišnje akumuliranje troškova u proteklim godinama rezultiralo je nemogućnošću da se izmiruju dugovi prema dobavljačima te servisira i nabavlja neophodna medicinska oprema.

Premijer USK Mustafa Ružnić naglasio je kako je u posljednje tri godine Vlada kojoj je na čelu u sistem zdravstva investirala 13 miliona maraka, ne računajući redovna sredstva za finansiranje zdravstvenog sektora.

Zahvaljujući ovim sredstvima uspjeli smo očuvati naš zdravstveni sistem, koji se suočavao s velikim problemima zbog pandemije virusa korona”, kazao je Ružnić.