Dioničari će vijećnicima prezentirati “Pregled nastojanja u spašavanju Agrokomerca”

Prije dvadeset dana sjednica velikokladuškog OV prekinuta je zbog nedostatka kvoruma, jer je veći broj vijećnika napustio sjednicu zbog toga što se nije omogućilo da se Vijeću obrate predstavnici MZ Bosanska Bojna i Glinica.

Slijedeća sjednica će se održati u četvrtak 21. aprila, a dnevnim redom je predviđeno razmatranje 11 tačaka od kojih su najzanimljivije, Prijedlog ZKP-a za ovu godinu, prijedlozi o komunalnim i općinskim taksama, utvrđivanje vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, kao i Izvještaj o radu OV za prošlu i Plan rada za ovu godinu.

Na sjednici bi se trebala naći i Informacija Udruženja nezaposlenih dioničara Agrokomerca kao i Pregled nastojanja u spašavanju Agrokomerca, šta god to značilo.

Iz samog dnevnog reda se vidi da je vladajućoj strukturi i dalje najbitnije kako održati Komunalije, jer je ovogodišnji ZKP skoro 2 miliona KM, kao i kako izvući još više sredstava iz poduzetničkog sektora kroz komunalne naknade i takse. Već je postalo uobičajeno da zbog neusaglašenosti u vijeću i dalje nema imenovanja Komisije za urbanističke i građevinske dozvole, što bi trebalo biti prioritet jer je preko 2.000 predmeta i dalje na čekanju za rješavanje.

Istovremeno se na vijeće daje Informacija Udruženja dioničara, sa namjerom samo da se stvori privid da se nešto radilo i da bi se opravdala sredstva koje su dobili proteklih godina. Sama Informacija je skup beskorisnih podataka, a pored informacije tu je i „Pregled nastojanja u spašavanju Agrokomerca“. Koliko je to bilo svrsishodno posljednjih dvadeset godina, najbolje se vidi po tome u kakvom se stanju nalazi Agrokomerc danas.

Kad je u pitanju Izvještaj o radu OV iz njega se može vidjeti da je ovo jedan od najneproduktivnijih saziva u posljednjih dvadeset i pet godina. Samo činjenica da je tokom prošle godine održano svega sedam sjednica, da je doneseno vrlo malo odluka bitnih za funkcioniranje i razvoj lokalne zajednice, da od smrti tadašnjeg predsjedavajućeg Admila Mulalića nema novog rukovodstva Vijeća, da sjednicama i dalje predsjedava bivša zamjenica koja je na jednoj od sjednica smijenjena, ali tu smjenu vladajuća stranka i načelnik „nisu priznali“. Prošlu godinu je obilježilo i nekoliko prekida sjednica, sa grubim kršenjem poslovnika a to se dešavalo uglavnom kad vladajućoj stranci nije odgovaralo da se sjednica nastavi. Potrebno je istaći da ovakvom stanju znatno doprinosi i onaj dio što se zove opozicija, a pojedini vijećnici su svojim neiskrenim djelovanjem i mešetarenjem omogućili održavanje ovakvog stanja u najvišem predstavničkom tijelu Velike Kladuše.

Velikokladuško vijeće zajedno sa izvršnom vlašću je ogledalo cjelokupnog stanja na području općine, a to se može vidjeti, kako po izgledu samog centra grada, tako i okolnih naselja i MZ. Dok je kod drugih općina i gradova vidljiv napredak, u Velikoj Kladuši kao da je vrijeme stalo zajedno sa općinskim rukovodstvom koje se ne trudi izaći iz osamdesetih godina prošlog stoljeća.