Novi prekidi struje u Cazinu- evo kada tačno i gdje

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

CAZIN

dana 04.04.2022. godine

od 09:00 do 11:00 sati za kupce trafopodručja: Donji Malići od 11:00 do 13:00 sati za kupce trafopodručja: Krehići vodovod od 13:00 do 15:30 sati za kupce trafopodručja: Vilenjača, Mehmedovići – Podgredina, Stijena Vodovod – Centar, Vilenja kola, Mehulići, Vilenjača Vodovod, Gornji Nuhići, Donji Nuhići, i Vilenjača Poljane, Mehulići Vilenjača. dana 05.04.2022. godine

od 09:00 do 11:00 sati za kupce trafopodručja: Hairlahovića brdo, od 11:00 do 13:00 sati za kupce trafopodručja: Šepići 2, od 13:00 do 16:00 sati za kupce trafopodručja: Ostrožac centar, Ostrožac brdo 1, Ostrožac Durići, Ostrožac 2 škola, Prošići 1,2 i 3 Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.