Veći interes za poljoprivredu u Bosanskom Petrovcu ove godine

Općina Bosanski Petrovac sa 7 i po hiljada stanovnika je najmalobrojnija lokalna samouprava u USK-u u poređenju sa drugima, no ono što građani ove općine čine u pogledu življenja od vlastitog rada podiže je u rang onih koje se istinski zalažu u snaženju ekonomskih resursa, ali i životnog standarda.

Bosanski Petrovac ove godine ima do sada najveći Budžet, oko 5,5 miliona maraka. Za poljoprivredu bit će izdvojeno 90.000. Mljekarstvo je u ovoj lokalnoj zajednici najrazvijeniji sektor, dok posljednjih godina općina intenzivno radi na projektima plasteničarske proizvodnje koja sve više dobija na značaju.

Tokom posjete ovoj jedinici lokalne samouprave tražili smo i pronašli primjere koji svjedoče optimizmu.

Jedan od pozitivnih primjera jeste Behija Hukić iz MZ Rašinovac, koja upravo ovih dana ubire posljednje plodove povrća iz zimske sjetve i već se uveliko priprema za proljetnu. Na ovaj vid proizvodnje odlučila se prije šest godina, a uz pomoć općine obezbijedili su plastenike, te s 500 kvadrata zatvorenog prostora najveći je proizvođač povrća u Bosanskom Petrovcu. Bazirala se uglavnom na proizvodnju špinata i salate.