Zasjedala operativna grupa u USK: Protiv smo novih kampova u Velikoj Kladuši

Jedan od zaključaka današnje sjednice je i taj da kućni red bude uveden i u kampu „Lipa“, kao što je to već slučaj u Borićima, te da se ozvaniče pravila ulaska i izlaska iz njega.

Iako je primjetan manji broj migranata, pripadnici policije i inspekcije će nastaviti aktivnosti na njihovom uklanjanju sa ulica.

Pored toga, sa današnje sjednice ovog tijela je poručeno ‘vertikali’, bez odobrenja onih koji u lancu migracija godinama snose najveći dio tereta, nikakvog otvaranja novih kampova u Velikoj Kladuši neće biti, poručili su sa današnje sjednice Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona.

Ovom prilikom, pored ostalog razmatrano je i pismo ministra sigurnosti BiH Selme Cikotića u kojem se na području velikokladuške općine od premijera USK-a zahtijeva otvaranje novog migrantskog kampa za smještaj 300 osoba.

Svi članovi Operativne grupe iznijeli su stav da bez odluka Skupštine USK-a i općinskih i gradskih vijeća, na području kantona neće biti otvoren nijedan novi migrantski kamp.

Doneseno je još nekoliko zaključaka po pitanju organiziranog kretanja migranata s ciljem zadovoljenja njihovih osnovnih životnih potreba.