Vrhovni sud F BiH odbio žalbu Lipovača Hamdije- Osuđen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja

Vrhovni sud F BiH je dana 3.3.2022. godine donio presudu kojom je odbio žalbu branitelja optuženog Lipovača Hamdije i potvrdio presudu Kantonalnog suda u Bihaću.

Podsjećamo, Lipovača je presudama Općinskog suda u Bosanskoj Krupi oslobođen od optužbi za krivično djelo Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, nakon čega je Kantonalni sud u Bihaću odlučujući o žalbi Tužilaštva USK preinačio presudu Općinskog suda u Bosanskoj Krupi i istog oglasio krivim za navedeno krivično djelo, te mu je izrekao uvjetnu osudu kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci sa rokom kušnje od 1 godine. Vrhovni sud F BiH je odlučujući o žalbi na ovakvu odluku u više navrata ukidao presudu Kantonalnog suda u Bihaću, da bi konačno donio odluku kojom je dana 3.3.2022. godine potvrdio odluku nižestepenog suda.

Optuženi Lipovača se teretio da je u svojstvu premijera Vlade USK i v.d. ministra MUP USK postavio Mulić Jasminu na radno mjesto direktora Uprave za administraciju i podršku pri MUP USK iako to nije mogao učiniti budući da se radi o radnom mjestu državnog službenika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima kojeg imenuje Vlada USK na osnovu javnog konkursa kojeg provodi komisija koju isto imenuje Vlada USK.

Odbijanjem žalbe optuženog i potvrđivanjem odluke Kantonalnog suda u Bihaću ista je postala pravosnažna.