Sjećanje na Mehrudina Dedića, dobitnika najvišeg ratnog priznanja

I ove godine je prigodno obilježena treća godišnjica tragične smrti jednog od dobitnika najvišeg ratnog priznanja.

Radi se o Mehrudinu Dediću, čovjeku koji sa 18 godina pristupa 501. Slavnoj brigadi 5.-og Korpusa A.R. BiH te je u toku rata ranjavan tri puta.

Nakon rata je nastavio svoju karijeru kao pripadnik MUP-a USK u Jedinici za specijalističku podršku Uprave policije MUP-a USK-a.

Dobitnik je najvećeg policijskog priznanja – Zlatna policijska značka i Plakete branilaca Grada Bihaća.

Dedić je sačuvao mnoge vrijedne stvari iz proteklog rata čime je htio sačuvati od zaborava herojsku odbrambenooslobodilačku borbu 5. Korpusa A.R. BiH koju je prenosio kako domaćim tako i stranim delegacijama.

Na žalost, poginuo je od posljedica eksplozije nepoznate ekplozivne naprave 28. 05. 2019. godine.

Ne smijemo zaboraviti heroje, ljude, koji se u običnom životu ne ističu od ostalih, a u olujnim vremenima pokažu šta znači biti čovjek.