344. sjednica Vlade USK: Prihvaćena Informacija o preispitivanju važećih propisa po aktu Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu

U Bihaću je jučer održana 344. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj je prihvaćena Informacija o preispitivanju važećih propisa po aktu Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Cristiana Schmidta, kojim se obratio premijeru Unsko sanskog kantona Mustafi Ružniću u vezi sa pitanjem državne imovine. Visoki predstavnik uputio je predstavnike kantonalnih vlasti na primjenu odluka i principa koje je utvrdio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji je izvršio ocjenu ustavnosti nekoliko zakona Republike Srpske, kojima se uređuje pitanje državne imovine i javnih dobara, gdje je u više slučajeva ustanovio da ispitivani zakoni, odnosno pojedine odredbe, nisu u saglasnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi Visoki predstavnik tražio je da se pokrene revizija postojećih zakona i propisa koji se odnose na različite kategorije državne imovine i javnih dobara na Unsko-sanskom kantonu, odnosno da sve nadležne institucije Unsko-sanskog kantona pažljivo preispitaju sve relevantne zakone i propise, te da ih, po potrebi, izmjene ili dopune u skladu sa principima sadržanim u pomenutim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Navedeni akt proslijeđen je na postupanje svim relevantnim institucijama u Vladi Unsko sanskog kantona, koji su u datom vremenskom roku dostavili svoje odgovore te je Vlada USK, jučer prihvatila Informaciju i zaključkom obavezala Ministartsvo privrede da, prije upućivanja u proceduru, preispita tekst prijedloga Zakona o koncesijama Unsko-sanskog kantona i izvrši eventualno usaglašavanje sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine vezano za pitanja državne imovine i javnih dobara te Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da pokrenute postupak izrade Zakona o šumama s ciljem njegovog usklađivanja sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine vezano za pitanja državne imovine i javnih dobara.

Na prijedlog Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona Vlada USK na jućer održanoj sjednici donijela je Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine dolomita na ležištu „Šišići“ kod Ćoralića na području grada Cazina privrednom društvu „Hodurnik” d.o.o Cazin.

Odlukom o rasporedu sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje za ustanove iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu, pozitivno je odgovoreno na zahtjev JU OŠ Mahala” Sanski Most kojim se traže dodatna finansijska sredstva za realizaciju projekta izgradnje sportskog centra u Sanskom Mostu.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada USK dala je saglasnost na: Pravilnik o standardima i normativima te postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za osnivanje organizatora obrazovanja odraslih; Pravilnik o procesu i načinu provjere ispunjenosti uslova za rad i realizaciju novih programa obrazovanja odraslih; Pravilnik o uslovima i načinu obuke odraslih u cilju odgovora na hitne potrebe tržišta rada; Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o održanoj nastavi, organizaciji i trajanju nastave, provođenju ispita u obrazovanju odraslih; Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad; Pravilnik o Registru organizatora obrazovanja odraslih; Pravilnik o vođenju baze podataka o obrazovanju odraslih; Pavilnik o formi i sadržaju javnih isprava u obrazovanju odraslih te Pravilnik o sadržaju, oblicima i načinu vođenja i čuvanja androgoške dokumentacije i evidencije i izdavanja javnih isprava.

Iz resora privrede Vlada Kantona dala je saglasnost na konačne rang liste korisnika sredstava nakon provedenog Javnog poziva za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja turizma za 2022. godinu “Jačanje konkurentnosti subjekata male privrede-fizičkih i pravnih lica u turističko ugostiteljskoj djelatnosti” te je data saglasnost ministrici privrede Samri Mehić da sa korisnicima sredstava potpiše ugovore o dodjeli sredstava.

Donesena je i Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva privrede sa pozicije tekući grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima za 2022. godinu a kojim je definisano sufinansiranje projektnih aktivnosti općina i gradova za unaprjeđenje postojeće turističke ponude i organizaciju turističkih manifestacija.