328. sjednica Vlade USK: Ministarstvo poljoprivrede podržalo projekte kandidovane od gradova i općina USK, planirani iznos sredstava za ovu godinu 800.000 KM

U Bihaću je danas održana 328. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona, na kojoj je, između ostalog, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
usvojen Program utroška sredstava – Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanja za 2022. godinu iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Sredstava za studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanja za 2022. godinu iz nadležnosti ovog Ministarstva odobrena su Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu u iznosu od 176.405 KM a usvojenim programom odobrena su sredstva JU Gimnaziji Bosanska Krupa, za završetak izgradnje školskog objekta zgrade i pribavljanja neophodne dokumentacije za upotrebnu dozvolu objekta te JU Univerzitet u Bihać za uređenje prostora za naučno istraživački rad.

Također, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u okviru granta za smještaj i ishranu učenika u đačkim domovima za 2022. godinu odobreno je 20 000 KM za JU Srednja poljoprivredna škola ,,Sanus Futurum” Sanski Most koja u svom sastavu ima internat za smještaj i ishranu učenika koji pohađaju ovu srednju školu.

Članovi Vlade USK prihvatili su izmjenu Odluke o prihvatanju Program utroška sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu u sektoru vodoprivrede “Grantovi od vodnih naknada”, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Izmjena je urađena na zahtjev Općine Bužim, da se sredstva za sufinansiranje projekta izgradnje rezervoara “Čardačište” na vodovodnom sistemu “Pivnice” u iznosu od 47.000 KM preusmjere na drugi projekat.

Aktom Općine Bužim resorno Ministarstvo Vlade USK je obavješteno da navedeni projekt nije tehnički spreman za realizaciju, te je zatraženo da se predviđena sredstva usmjere za projekat izrade probno – eksploatacionog bunara PEB 4 na izvorištu Musići“.

Ministarstvo poljoprivrede ovim programom podržava projekte kandidovane od gradova i općina USK a planirani iznos sredstava koja će biti dodijeljena kroz grantove, za ovu godinu je 800.000 KM.