MNOGI NEĆE MOĆI DA POVERUJU KADA SAZNAJU OVO: Evo koliko DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ zapravo IMA GODINA, NEVERICA

U februaru 2002. izabrana je u zvanje saradnika u nastavi na Katedri epidemiologije Medicinskog fakulteta

Darija Kisić Tepavčević je lekarka i specijalistkinja epidemiologije, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, profesorka na Katedri epidemiologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bivša pomoćnica direktora za javno zdravlje i populacionu politiku Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut”.

Darija Kisić Tepavčević je 2001. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirala 2006. godine iz oblasti epidemiologije, a doktorirala je na temu: „Prediktivna vrednost kvaliteta života u proceni ishoda bolesti kod bolesnika sa multiplom sklerozom“.

U februaru 2002. izabrana je u zvanje saradnika u nastavi na Katedri epidemiologije Medicinskog fakulteta. U zvanje asistenta izabrana je u maju 2007. godine, a u isto zvanje ponovo u junu 2010. Krajem te godine predložena je za izbor u zvanje docenta, a od 2017. vanredna je profesorka na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Predstavljala je jednu od vodećih ličnosti u borbi protiv epidemija malih boginja 2017/18. i virusa korona 2020. godine u Srbiji.

Darija Kisić Tepavčević je rođena 20. avgust 1975. , što znači da ima 46 godina.