Vlada USK 20. juli proglasila DANOM ŽALOSTI

20. jula, kada će u Prijedoru, odnosno u Memorijalnom centru Kamičani biti klanjana dženaza za još 16 ljudi, Vlada Unsko-sanskog kantona je taj dan proglasila Danom žalosti.

Na taj dan ne mogu se održavati zabavne priredbe, a televizijski i radisjki programi na području Kantona moraju emitovati programe prilagođene Danu žalosti.

Također, u zgradama u kojima su smještena tijela kantonalne vlasti i jedinica lokalne samouprave, kao i u zgradama u kojima fizička lica obavljaju samostalnu djelatnost ili se obavlja djelatnost pravnih lica, zastave Bosne i Hercegovine moraju biti na pola koplja.