Počela sjednica Doma naroda Parlamenta BiH, PDV skinut sa dnevnog reda

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH počela je u Sarajevu, ali na njoj, iako je ranije najavljeno, neće biti razmatran Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), koji predviđa uvođenje diferencirane stope PDV-a u BiH.

Ovaj, kao i prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o finansiranju institucija BiH i Zakona o akcizama u BiH, skinuti su sa dnevnog reda jer o njima nadležna Komisija za finansije i budžet BiH nije obavila raspravu, javila je Srna.

Pojedini delegati traže da se ove tačke vrate na dnevni red.

Na dnevnom redu sjednice su Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH u prvom čitanju, koji je dobio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda, te izvještaj komisije Kolegija Doma naroda o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

Delegati trebaju da se izjasne i o izvještaju komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu Predstavničkog doma za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, te Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara, koji je razmatran u prvom čitanju.

Predviđena je i rasprava o većem broju finansijskih i izvještaja o radu niza institucija, agencija i tijela u BiH za 2020. i 2021. godinu, kao i davanje saglasnosti za ratifikaciju niza međunarodnih sporazuma BiH.