Zakon o nepokretnoj imovini biće upućen na odlučivanje Ustavnom sudu RS

Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda za usaglašavanje zakona, propisa i akata danas nije postigla konsenzus o usaglašavanju Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti.

Zakon će biti upućen Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske na dalje odlučivanje.

Ustavni sud Republike Srpske donijeće konačnu odluku o tome da li se Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti odnosi na vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, saopšteno je iz NS RS.

Klub Bošnjaka je pokrenuo postupak za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na ovaj zakon.

NS RS je na redovnoj sjednici 10. februara usvojila Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti.