Vanredna sjednica Predstavničkog doma FBiH, na dnevnom redu izmjene i dopune seta boračkih zakona

Sjednica će biti održana u srijedu, 6. aprila, u Sarajevu

Vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će održana u srijedu, 6. aprila, u Sarajevu, sopćeno je iz pres službe Parlamenta.

U predloženom dnevnom redu su izmjene i dopune seta boračkih zakona u Federaciji BiH.

Tako je predviđena rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih branilaca i njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakona o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata.