Ukidanje plaćanja PDV-a na doniranu hranu pred istek roka značajno bi pomoglo ugroženim građanima

Mnoga preduzeća u Bosni i Hercegovini doniraju hranu javnim kuhinjama i udruženjima koja se brinu o osobama u stanju potrebe, a činili bi to i više ukoliko bi država kroz poreski sistem stimulirala ovaj vid dobročinstva.

Analiza “Oslobađanje donacija hrane od plaćanja PDV-a”, koju je u okviru inicijative “Smanjimo bacanje hrane – donirajmo je” uradio doktor ekonomskih nauka Faruk Hadžić, pokazala je da je samo u 2020. godini od 82,7 miliona KM vrijednosti donirane hrane čak 12,01 milion KM otišao na PDV.

Tako visoki poreski troškovi jedan su od glavnih razloga zbog kojih se umjesto doniranja kompanije odlučuju za uništavanje hrane kako ne bi ugrozili svoje poslovanje i radna mjesta. Na taj način na gubitku su i društvo i država.

U direktnim razgovorima sa predstavnicima preduzeća, došlo se do podatka da je procijenjena vrijednost uništene hrane u 2020. godini iznosila 126,6 miliona KM. Dakle, hrana navedene vrijednosti nije donirana nego je uništena!

Oslobađanje donacija hrane pred istek roka trajanja od plaćanja PDV-a, otvara mogućnost da se značajan dio hrane koja se sada uništava, usmjeri ka onima kojima je najpotrebnija. Ovom mjerom kompanije ne bi imale troškove uništavanja hrane, što u konačnici povećava osnovicu za plaćanje poreza na dobit čime bi svi bili na dobitku: država, kompanije, javne kuhinje i krajnji korisnici i korisnice. Autor je objasnio tri moguća scenarija po pitanju oslobađanja donacija hrane od plaćanja PDV-a: nivelacija cijena hrane pred istek roka trajanja, uvođenje 0% PDV-a za sve donacije hrane i uvođenje 0% PDV-a za donacije hrane pred istek roka trajanja.

Tokom konsultacija sa predstavnicima Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje koji pokazuju spremnost da podrže ovu inicijativu, kao najizvodljiviji scenarij prepoznato je uvođenje 0% za donacije hrane pred istek roka, a koji bi mogao biti dio nacrta novog Zakona o PDV.

“U trećem scenariju, u kojem bi se donacije hrane pred istek roka trajanja oslobodile plaćanja PDV-a, najveću korist bi imale javne kuhinje i udruženja, koje bi mogle dobiti doniranu hranu u procijenjenoj vrijednosti 126,6 miliona KM, dok država u ovom slučaju ne bi naplatila bilo kakav dodatni iznos PDV-a. Preduzeća bi na ovaj način uštedila troškove uništavanja hrane u iznosu od minimalno 6,33 miliona KM”, objašnjeno je u analizi.

Posebno je istaknuto da bi država imala indirektnu korist na svim nivoima vlasti, tačnije u svim budžetima, jer bi se do sada predviđeni iznos za donacije hrane u novcu mogao usmjeriti na dodatno osiguranje više obroka ili nabavku opreme neophodne za rad javnih kuhinja, posebno imajući u vidu da je realno očekivati da će porasti broj korisnika i korisnica javnih kuhinja zbog negativnih efekata inflacije i mogućeg usporavanja i pada ekonomije, koji će pogoditi osobe sa niskim primanjima.

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija i podataka prikupljenih u sklopu analize molimo da kontaktirate nikogladan@mozaik.ba.

Inicijativa “Smanjimo uništavanje hrane – donirajmo je!” je dio programa “Pravni okvir za filantropiju” koji provodi Fondacija Mozaik zajedno sa partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Fondacija Trag i Catalyst Balkans) uz finansijsku podršku USAID-a. U okviru istog programa osnovan je Filantropski forum koji okuplja kompanije i fondacije u BiH s ciljem ujedinjavanja dobra kroz strateška davanja.