U pripremi prijedlog odluke o zabrani izvoza oblovine, ogrjevnog drveta i peleta iz BiH

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je danas s federalnim ministrom poljoprivrede Šemsudinom Dedićem i predstavnicima Privredne komore i Udruženja poslodavaca o zabrani izvoza ogrjevnog drveta i peleta iz države.

Sagovornici su usaglasili da je prioritetno u što skorijem vremenskom roku onemogućiti izvoz oblovine, ogrjevnog drveta i peleta bez uslovljavanja ranije potpisanim ugovorima.

“Stavovi nadležnih institucija Republike Srpske i Federacije BiH o neophodnosti usvajanja ove odluke su usaglašeni i identični, što je ohrabrujuća vijest za domaće proizvođače i drvoprerađivače”, istakao je ministar Košarac.

Košarac i Dedić na današnjem sastanku

On je najavio da će, nakon obavljenih konsultacija sa predstavnicima resornih entitetskih ministarstava, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH do kraja tekuće sedmice pripremiti prijedlog odluke kojom se privremeno zabranjuje izvoz oblovine, ogrjevnog drveta i peleta iz BiH.

“Prijedlog odluke ćemo uputiti nadležnim institucijama na dostavljanje mišljenja, kako bi se u konačnici odluka mogla naći na Vijeću ministara BiH do kraja ovog mjeseca”, naglasio je ministar Košarac.