Špirić: Nisam spreman da kršim Ustav i zakon

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić, nakon što nije usvojena hitna procedura za donošenje izmjena zakona o akcizama za naftu i naftne derivate, rekao je da nije spreman krštiti Ustav i zakone da bi se došlo do zakonskih rješenja koja neće pomoći građanima.

Špirić je ocijenio da je ideja do dođe do smanjenja, odnosno, privremenog ukidanja akciza dobra, naglašavajući da se to mora uraditi u skladu s Ustavom i zakonom.

On kaže da ne stoji tobožnja briga za građane drugih u odnosu na one koji su danas bili protiv donošenja ovakvog zakonskog rješenja, napominjući da će vlade entiteta i Savjet minsitara ovih dana izaći sa setom mjera koji su u njihovim ingerencijama.

“Da smo usvojili ovaj zakon on bi podrivao fiskalnu stabilnost entitetskih budžeta i to bi platiti građani Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta. To nama nije cilj. Ako je cilj da se novim zakonima dezavuiše ustavna struktura zemlje i zaobiđe, to mora jasno da se kaže”, rekao je Špirić.

On je pojasnio da nije podržao današnju hitnu proceduru za razmatranje Prijedloga zakona izmjenama Zakona o akcizama zbog više razloga.

“Prvi razlog je jer nije ispoštovan član 17 Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja da se mora tražiti obavezujuće mišljenje Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) kada dolazi do promjene stopa i poreske politike. Ne vidim nijedan razlog zašto predlagač to mišljenje nije zatražio bez obzira kakav bi odgovor dobio”, pojasnio je Špirić.

On je naveo da je hitna procedura morala dati odgovor na više pitanja jer bi ukidanjem akciza na naftu i naftne derivate etitetski budžeti i zajednički budžet na godišnjem nivou bili umanjeni za 630 miliona KM.

“Za pola godine to je 315 miliona KM. Zato se traži stav UIO da se vidi hoće li se napraviti destrukcija u budžetima jer budžeti entiteta su i socijalni i razvojni i iz njih se plaćaju borački dodaci, subvencije i razne dotacije koje takođe moraju da obezbijede socijalno snošljiv ambijent”, rekao je Špirić novinarima nakon sjednice Doma naroda.

On je ukazao i da je predlagač ovog zakonskog akta bio dužan da zatraži mišljenje Agencije za zaštitu identifikacionih dokumenata, kao i da jasno naznači kada bi zakon stupio na snagu.

Kad je riječ o stupanju na snagu, Špirić je naveo da postoje tri mogućnosti – danom usvajanja, šest dana po objavi u “Službenom glasniku” ili u nekom roku koji propiše zakon.

“Ako UIO treba da provede ovaj zakon i kaže da to tehnički nije moguće najmanje dva mjeseca, koji je onda zakon u primjeni u ta dva mjeseca? Da li ovaj koji je usvojen ili stari zakon? Ne smije biti nejasnoća u zakonu, jer to stvara anarhiju i pravnu nesigurnost. Za jednu zemlju nema ništa gore od pravne nesiguranosti, pogotovo u poreskoj politici”, rekao je Špirić.

On je ukazao da se u ovom zakonu ne definiše ni šta se dešava sa zalihama uvezene nafte i naftnih derivata na koje je plaćena akciza.

“Hoće li biti povrat i u kojem roku? To mora da sadrži svaki zakon. Brzina i hitna procedura ne smije biti razlog za anarhiju koja bi se proizvela primjenom ovog zakona”, upozorio je Špirić.

On je pojasnio da i analitičari tvrde da bi, ukoliko bi se u ovoj formi usvojio zakon, sredstva slila u ruke trgovaca i ne bi pomogla građanima u smislu smanjenja cijena.

Špirić je upitao gdje na svijetu postoji zemlja u kojoj je parlament svoju zakonodavnu aktivnost prenio na vladu ili Savjet ministara.

“U ovom zakonu se kaže da će vrijediti šest mjeseci s mogućnošću da ga Savjet ministara produži za još tri mjeseca. Nemoguće je to uraditi jer se mora vratiti u parlament. Ne može se samo dio zakona staviti van snage jer Ustav kaže po kojoj pravnoj proceduri se donose zakoni. To su bili razlozi da ovaj zakon ne ide po hitnoj proceduri jer bio napravio više problema od koristi”, dodao je Špirić.

On je pozvao opozciju da konstruktivno učestvuje u rješavanju problema, napominjući da stvaranje anarhije nije saveznik nikome.

“Hitnost procedure ne podrazumijeva anarhiju. Vjerujem da je opozicija spremna i to da se bori za vlast ali vlast mora biti odgovorna. Nije lako vršiti vlast u vrijeme krize. Ne može niko da donosi zakon koji krši zakone i Ustav BiH”, dodao je Špirić.

Špirić je rekao da je ostalo da se usaglase članovi Kolegijuma.

“Nažalost, nije bilo Bakira Izetbegovića da to završimo danas. To će u skladu s poslovničkom procedurom biti urađeno”, rekao je Špirić.

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH uputili su zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama na usaglašavanje, jer tokom glasanja o hitnosti postupka nije bilo entiteske većine iz Republike Srpske.