Procedura / Planirate na put sa svojim ljubimcem preko granice. Evo šta vam je potrebno

Planirate da idete na put i želite povesti svog ljubimca sa sobom, no ne znate šta vam treba od dokumentacije?  Postoje određene procedure koje morate ispoštovati.

Prijenos životinja preko granice, podliježe posebnom režimu, uređenom veterinarskim propisima. Iz Ureda za veterinarstvo BiH za portal Radiosarajevo.ba potvrdili su koje uslove morate ispuniti kako bi vaš ljubimac mogao sa vama na put.

Prije polaska na put vlasnik životinje koju planira povesti na put mora identificirati životinju transponderom ili tetovažom:

“Kućni ljubimac (pas, mačka i vretica) moraju biti označene ugradnim transponderom. Kućni ljubimac mora biti vakcinisan protiv bjesnoće od strane ovlaštenog veterinara kako slijedi:

  • životinje su imale najmanje 12 sedmica na dan vakcinacije;
  • datum primjene vakcine ne smije biti prije datuma obilježavanja ili čitanja transpondera;
  • rok valjanosti vakcinacije počinje ne kasnije od 21 dana od završetka protokola vakcinacije za primarne vakcinacije, a svako daljnje cijepljenje je provedeno u razdoblju važenja prethodne vakcinacije.

Kućni ljubimac (pas, mačka i vretice) mora biti praćen EU pasošom popunjenim i izdatim od strane ovlaštenog veterinara prije napuštanja EU/EFTA članice.

Kućni ljubimac (pas, mačka i vretica) moraju proći kroz ulaznu tačku za putnike koju je BiH odredila. Vlasnik, za vrijeme ulaska, mora kontaktirati nadležno tijelo prisutno na ulaznoj tački za putnike u svrhe dokumentacijskih i identifikacih provjera kućnih ljubimaca.

Kućni ljubimac (pas, mačka i vretica) moraju imati veterinarski zdravstveni certifikat popunjen i izdat od strane službenog veterinara koji dokumentuje alfanumerički kod prikazan na transponderu ili tetovaži, detalje o provedenim cijepljenjima protiv bjesnoće, detalje o testiranju krvi validan 10 dana od dana izdavanja od strane službenog veterinara do momenta pregleda na ulaznoj tački za putnike koje je BiH odredila.

U slučaju brodskog prijevoza period od 10 dana se produžuje dodatnim periodom koji odgovara trajanju putovanja brodom.

Kućni ljubimac mora biti podvrgnuti testu titracije protutijela kako slijedi:

  • podvrgnute neutralizirajućoj titraciji antitijela barem jednakoj 0,5 IU/ml provedenoj na uzorku koji je uzeo ovlašteni veterinar barem 30 dana nakon vakcinacije i tri mjeseca prije uvoza ili prevoza životinja;
  • o test se mora obaviti u odobrenoj laboratoriji.

Ako se premješta više od pet kućnih ljubimaca (pas, mačka i vretica) isti se moraju podvrgnuti svim procedurama u skladu sa uvoznim procedurama.

BiH odobrava kretanje pasa, mačaka i vretica na svoju teritoriju ukoliko su obilježeni jasno čitljivom tetovažom koja je aplicirana prije 03. jula 2011.

S obzirom na situaciju koja vlada u Ukrajini pitali smo da li je bilo zahtijeva iz ove države za ulazak u BiH sa kućnim ljubimcima.

Kancelarija za veterinarstvo BiH nije imala zahtjeva iz Republike Ukrajine vezano za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca u BiH. Ukoliko u narednom periodu bude takvih zahtjeva oni će se razmatrati i rješavati prema proceduri koja je prethodno rečena”, istakli su iz Ureda za portal Radiosarajevo.ba.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, informišite se na vrijeme, više informacija potražite na zvaničnoj stranici i kontaktirajte Ured za veterinarstvo BiH.