Preminuo Galib Šljivo, jedan od najznačajnijih bh. historičara

Dženaza će se obaviti u ponedjeljak 2. maja u haremu džamije u Orašju

Jedan od najznačajnijih bošnjačkih i bosanskohercegovačkih historičara i istaknuti član Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) profesor Galib Šljivo preminuo je danas u Orašju u 89. godini života, saopćeno je iz VKBI-a.

Profesor Galib Šljivo rođen je 15. septembra 1933. godine u selu Brčigovo, opština Rogatica. Završio je studije istorije i geografije na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu. Od 1. aprila 1977. godine stalno je zaposlen na Pedagoškoj akademiji u Banjaluci. Na istom fakultetu je upisao postdiplomske studije na Katedri za Opštu istoriju novog vijeka, te je za nepune tri godine položio prijemni ispit i svih osam ispita i odbranio magistarski rad Klek i Sutorina, 1972. godine.

Doktorsku tezu „Odnos Austrije prema pokretima u Bosni i Hercegovini sredinom XIX vijeka“ odbranio je 15. januara 1975. i stekao akademski stepen doktora istorijskih nauka. Po dolasku u Banja Luku, osniva Institut za istoriju Banja Luka, koji je počeo sa radom 1. novembra 1979. kojem je bio prvi direktor.

Uporedo sa pedagoškim radom, Galib Šljivo je radio na naučnoistraživačkim projektima. Objavio je 21 naučnu monografiju, od kojih se neke smatraju najobimnijim i najkvalitetnijim, te se tim svrstao u najznačajnije bosanskohercegovačke i bošnjačke historičare XX i XXI stoljeća.

U dva uzastopna mandata bio je predsjedavajući saveza istoričara SFR Jugoslavije. U tom svojstvu je organizirao i pripremio VII Kongres Saveza istoričara SFR Jugoslavije, u Aranđelovcu 1983. godine.

Za svoj rad je više puta nagrađivan i odlikovan. Odlikovan je Ordenom rada sa srebrnim vijencem 31. decembra 1973. godine.

Za djelo Bosna i Hercegovina 1813.-1826. dodijeljena mu je nagrada Veselin Masleša u 1986. godini kao društveno priznanje za radove u oblasti istorijskih nauka. Dobitnik je Plakete Vijeća Kongresa bošnjačkih inteletualaca.

Profesor Šljivo posebno se isticao naučnim rezultatima, te činjenicom da je objavivši 21 monografiju, počevši od završetka Banjalučke bitke 1737., pa do austrougarske okupacije uspostavio pregled historije Bosne i Hercegovine.

Posljednje godine života proveo je u Orašju.

Dženaza će se obaviti u ponedjeljak 2. maja u haremu džamije u Orašju.