Predatori u BiH kroz online igrice vrebaju najmlađe

Kako naučiti djecu o sigurnom kretanju u digitalnom okruženju? Koje opasnosti vrebaju mlade? Šta roditelji čine kako bi ih zaštitili, a šta predlaže struka?

Privatne fotografije i lični podaci objavljuju se na društvenim mrežama svakodnevno i transparentno. Virtuelni svijet postao je mjesto susreta djece i tinejdžera širom svijeta, koja su, često nesvjesni toga, izložena različitim oblicima nasilja.

Istraživanja pokazuju da su, pored svih oblika, mladi najviše izloženi digitalnom nasilju.

Istraživanja pokazuju i to da je svako treće dijete žrtva nasilja na internetu, dok bi svako deseto pristalo na susret sa osobom koju ne poznaje. Svjesni opasnosti, roditelji ih na različite načine pokušavaju zaštititi.

”Mislim da su roditelji ključni faktor da zaštite svoju djecu, jer nažalost nema ih ko drugi zaštititi. Država se ne brine, institucije koje treba da se brinu, ne vode računa toliko, mislim da je sve do roditelja. Definitivno da je pandemija uzela svoj zamah, negativan zamah. Definitivno da će posljedice dugo, dugo ostati, posebno na djecu do 14. do 18.godine. Ja sam majka, imam 6 djece, i stvarno vodim računa šta će djeca gledati. Uvijek sam prisutna tu, pregledam sve i kompjuter, laptop, telefon. Uvijek sam nekako tu i uvijek pričam šta treba i kako treba. Ako toga nema, gotovi smo’‘, ističe nam građanka na ovu temu.

Na adresu Centra za sigurni internet samo u novembru prošle godine stiglo je više do 1900 prijava. Sve su se odnosile na eksploataciju dječijeg, pornografskog materijala. U februaru ove godine, šest državljana Bosne i Hercegovine uhapšeno je iz istog razloga. Upravo su online igrice njihovo mjesto susreta sa najmlađima.

”Roditelji ne znaju da se djeca online uvežu u igrici, da su to sad najzastupljenije igrice, da u tim igricama upoznaju razne avatre, koji su potpuno nepoznate osobe iz raznih dijelova svijeta, koji će ih itekako iskoristiti. Predstavljaju im se kao vršnjaci, zajedno se poigraju igrice. Potom s njima odu u neku od chat soba, koje igrice imaju, što vam opet mogu najbolje objasniti kolege iz policije i sve one probleme na koje nailaze da onda otkriju posljedice krivičnog djela. I onda u tim chat sobama se obično dogovore da se nađu u stvarnom okruženju, ili već dolazi do eksploatacije u digitalnom okruženju, dolazi do izrade pornografskog materijala”, upozorava Amela Efendić iz organizacije MFS-EMMAUS.