Poznato koje dvije banke će povećavati kamatne stope: Evo šta kažu u jednoj od njih

Dvije utjecajne banke u Bosni i Hercegovini uskoro će povećati kamatne stope na kredite, objavio je portal Radiosarajevo.ba sredinom protekle sedmice.

Navedena informacija potvrđena je našem portalu i u Agenciji za bankarstvo FBiH.

Poznato je, naime, da će za dio klijenata kamate biti povećane u periodu august-septembar, a dio njih će veće rate dobiti u novembru ove godine. Korekcije će se raditi za dio kredita veznih za Euribor, a kretat će se od 0,3 do 0,9 posto.

Prema neslužbenim informacijama do kojih smo došli, riječ je o Raiffeisen i UniCredit banci.

Tragom ovih saznanja zatražili smo komentar iz obje banke, no zasad smo dobili komentar od korektnih službenika Raiffeisen banke.

“Banka postupa u skladu s ugovorima o kreditu, te vrši povećanje promjenjivih kamatnih stopa na kredite u otplati fizičkih lica u skladu s kretanjem šestomjesečnog EURIBOR-a (Euro Interbank Offered Rate). EURIBOR je osnovna kamatna stopa koja se koristi u kreditiranju između banaka na evropskom tržištu te se koristi kao referenca za određivanje kamatne stope na komercijalne kredite”, naveli su iz ove banke.

Podsjećaju da se promjenjiva nominalna kamatna stopa sastoji od fiksnog i promjenjivog elementa kamatne stope.

Promjenjivi element nominalne kamatne stope utvrđuje se na bazi šestomjesečnog EURIBOR-a kao Referentne stope na evropskom međubankarskom tržištu koju objavljuje Evropska Centralna Banka na stranici Reuters-a ili/i Bloomberg.

“Tako, na primjer, ukoliko je nominalna promjenjiva kamatna stopa po ugovoru 6%, a u vrijeme zaključenja ugovora EURIBOR je iznosio -0,546% to znači da je fiksni element kamatne stope iznosio 6,546% (fiksni element kamatne stope je razlika između nominalne kamatne stope i EURIBOR-a). Na dan 30.06.2022. dolazi do promjene EURIBOR-a i iznosi 0,263%. Nova kamatna stopa se računa na način da se na nominalnu kamatnu stopu doda razlika između novog i starog EURIBOR-a, odnosno 6 + 0,263 – (-0,546) = 6,81%“, pojasnili su iz ove banke.

Poručili su da da će u narednom periodu Banka postupati u skladu s ugovorima o kreditu, te će „nastojati da po zahtjevu klijenata kreira individualne ponude u skladu s mogućnostima koje su klijentima na raspolaganju“.

Iz UniCredit banke zasad se nisu oglašavali.