Objavljen spisak privrednika koji su kršili odredbe i dizali cijene hrane i goriva

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena

U proteklom periodu je došlo do značajnog porasta cijena, a inspekcija je izlaskom na teren utvrdila koji su privredni objekti kršili Odluke Vlade FBiH u vezi s propisanim maržama za životne namirnice i naftne derivate.

Subjekti nadzora kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

1. KONZUM D.O.O. SARAJEVO

2. HOŠE KOMERC D.O.O.

3. AMKO D.O.O. SARAJEVO

4. SFO D.O.O. SARAJEVO

5. BINGO D.O.O. TUZLA

6. PAŽIN D.O.O. STOLAC

7. MERCATOR D.O.O. SARAJEVO

8. N. MARKETI D.O.O. KONJIC

9. VOĆE PROMET D.O.O. KONJIC

10. MEPROMEX D.O.O. ZAVIDOVIĆI

11. ROBOT GENERAL COMMERCE D.O.O. SARAJEVO

12. FEKO SALE D.O.O. ZENICA

13. BEST D.O.O. TRAVNIK

14. BELAMIONIX D.O.O. BRČKO-TUZLA

Nadzor nad radom naprijed navedenih trgovaca vršen je na osnovu predstavki građana, te su nadležni federalni inspektori utvrdili nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, za što su/ili će biti pokrenuti postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Što se tiče novčanih kazni, na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) utvrđeno je: „ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).

Za radnju iz stava(1) člana14. Zakona o kontroli cijena, utvrđeno je da će se za prekršaj kazniti odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.

Subjekti nadzora kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

1. TR SALIHOVIĆ KONJIC

2. TR JURIŠIĆ MOSTAR

3. TR MRKI ZENICA

Za utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluke su/ili će se pokrenuti postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti. Što se tiče novčanih kazni, na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) utvrđeno je da će se fizičko lice, za prekršaj iz stava(1) člana 14. ovog Zakona kazniti novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.“

2. Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate

Vezano za kontrolu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, u periodu od 15.2.2022.godine do 13.3.2022.godine, utvrđene su nepravilnosti u primjeni ove Odluke kod 19 subjekata nadzora, za što su/ili će biti pokrenuti prekršajni postupci radi utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Subjekti kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

1. PETROL BH OIL D.O.O. SARAJEVO

2. ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO

3. HOLDINA D.O.O. SARAJEVO

4. KAMENI PETROL D.O.O. KAKANJ

5. KAKANJ PETROL D.O.O. KAKANJ

6. TRGOŠPED D.O.O. KAKANJ

7. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO

8. HIFA OIL D.O.O. TEŠANJ

9. GAZPROM D.O.O. SARAJEVO

10. EOL PETROL D.O.O. MOSTAR

11. TI OIL D.O.O. NOVA BILA

12. TARIK OIL D.O.O. SARAJEVO

13. SELEX D.O.O. MOSTAR

14. OIL AC D.O.O. MOSTAR

15. CIRCLE INTERNATIONAL D.O.O. ČITLUK

16. ZE TRANS D.O.O. ZENICA

17. BST OIL D.O.O. BIJELJINA-MOSTAR

18. MARK PETROL D.O.O. KISELJAK

19. WIN PROM D.O.O. KISELJAK

Nadzor nad radom gore navedenih distributara naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine te je utvrđeno 49 nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate. Kod nekih subjekata nadzora utvrđeno je više nepravilnosti shodno broju benzinskih stanica na području Federacije BiH.

Što se tiče novčanih kazni, na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) utvrđeno je:„ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).

Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.“

Napominjemo da će Federalna uprava za inspekcijske poslove, na temelju Zaključka kolegija i Zaključka Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH sa vanredne sjednice održane 9.3.2022. godine, na svojoj službenoj web-stranici sedmično objavljivati nazive pravnih i fizičkih lica kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedenih Odluka.