FOND PIO: Slijedi nam produženje radnog vijeka

Ono što nas sigurno očekuje u narednom periodu, kao i čitavu Evropu, je produženje radnog vijeka, odnosno podizanje starosne granice za ostvarivanje prava na penziju, izjavio je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Mladen Milić.

Mi i sada imamo situaciju da već više od 1.700 radnika u statusu osiguranika ima više od 65 godina života i taj broj raste iz dana u dan kaže Milić u intervjuu za Srnu.

Prema njegovim riječima, najveći izazov koji se postavlja pred vlast je otvaranje novih radnih mjesta i obezbeđenje rasta broja osiguranika koji će na direktan način poboljšati odnos između broja osiguranika i korisnika prava i time još više osnažiti penzijski sistem RS.

Direktor Fonda PIO RS ističe da uspješnost sprovedene reforme penzijskog sistema pokazuje stalno poboljšanje strukture korisnika prava iz mjeseca u mjesec i dostignutih preko 60,3 odsto korisnika prava na starosnu penziju, ispod 26,8 posto korisnika prava na porodičnu penziju i ispod 12,9 posto korisnika prava na invalidsku penziju.

Milić podsjeća da su nekada podnosioci zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju čekali mjesecima, pa i godinama, da budu uvedeni u pravo i u isplatu, a danas se to u 60 posto slučajeva rješava za 15 do 20 dana.

Kada bi se osiguranici najmanje godinu dana prije ispunjavanja uslova i zaključenja radnog odnosa obraćali u najbližu poslovnicu Fonda PIO, dodaje on, svi zahtjevi bi se rješavali u roku od 30 dana.

Prema Milićevim riječima, trenutno je u postupku rješavanja 75 posto predmeta koji se odnose na ino zahtjeve, odnosno na predmete za čije rješavanje se prethodno moraju pribaviti podaci nosioca osiguranja za period koji su proveli na radu u nekoj od 26 zemalja sa kojima Fond PIO ima potpisan međudržavni sporazum o osiguranju.