Federalni ministar apelovao na poljoprivrednike: Zasijanost površina treba biti veća

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH Šemsudin Dedić posjetio je poljoprivredne proizvođače u Kantonu 10 i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Dedić se u Livnu sastao s poljoprivrednim proizvođačima s kojima je razgovarao o stanju u poljoprivredi, problemima s kojima se susreću zbog poskupljenja repromaterijala i energenata na globalnom tržištu, te planovima i mjerama podrške za ovu godinu.

Sastanku je prisustvovao i Halil Omanović, direktor Jedinice za koordinaciju projekata (PCU) putem koje se realizira projekat IFAD koji je prisutne upoznao o mogućnostima koje se nude u okviru novog projekta.

Prilikom ove posjete upriličen je obilazak i firme Laktal koja u okviru vlastite farme i imanja u Tomislavgradu posjeduje 126 grla i bavi se proizvodnjom mlijeka. Džemal Hadžić, vlasnik ove farme, uvezao je 21 visokosteonu junicu i proširio proizvodnju.

“Proizvodnjom mlijeka bavimo se od 2007. godine. Ova godina će biti teška zbog poskupljenja repromaterijala i energenata. Nadamo se povećanju podrški u ovoj godini, a sa svoje strane planiramo veću proizvodnju mlijeka”, kazao je Hadžić tokom posjete.

“Poljoprivredna proizvodnja je u interesu cijele države i svih građana, posebno u aktuelnom periodu, kada cijene životnih namirnica kontinuirano rastu. Ukupna sredstava za poljoprivredu sa općinskog, kantonalnog i federalnog nivoa prelaze 160 miliona KM. Pokrenuli smo i inicijativu da se od planiranih grant sredstava u iznosu od 200 miliona KM za podršku budžetima kantona iz Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu kriterijima odredi da se najmanje još 20% tih sredstava usmjeri za poljoprivrednu proizvodnju čime bi se osigurale još veće podrške za proizvodnje i smanjili negativni utjecaji povećanja cijena. Zasijanost površina, u ovoj godini koja je već sada po svim pokazateljima vrlo izazovna, treba biti veća. Smanjiti ovisnost o uvozu hrane znači da svi moramo više učiniti na povećanju domaće proizvodnje hrane za koju imamo sve preduslove”, kazao je ministar Dedić.

Prilikom obilaska polja na kojima su podignuti višegodišnji zasadi jagodičastog voća na području Mostara istaknuto je da su navedeni projekti podržani putem ranijih IFAD-ovih projekata.

“Aktivnosti iz ranijih projekata IFAD-a nastavljaju se u istom obliku tako da će IFAD 8 u ovoj godini, u ovakve i slične vidove podizanja višegodišnjih zasada uložiti otprilike 12,5 miliona KM od čega je projektnih sredstava oko 6,5 miliona KM s 40% učešća za muškarce i 60% za žene u ukupnom ulaganju. Možemo očekivati da će projekat podržati oko 3.300 pojedinačnih malih farmera”, kazao je Omanović.

“Predsjetvene pripreme zemljišta su u toku, a pred nama je proljetna sjetva koja se u većini krajeva naše države intenzivno odvija tokom aprila mjeseca. Vjerujem da će i veliki broj naših građana koji imaju poljoprivredno zemljište obaviti sjetvu za vlastite potrebe”, kazao je ministar Dedić.

Ovom prilikom izražena su očekivanja da će sljedeće sedmice na Domu naroda državnog parlamenta biti usvojene izmjene Zakona o akcizama u BiH, kojima se ukidaju akcize na naftne derivate čime će cijene goriva biti jeftinije.

Također, zbog visokih cijena i nestašice mineralnih đubriva na svjetskom i domaćem tržištu pokrenute su aktivnosti na ukidanju carina na uvoz mineralnih đubriva iz trećih zemalja. Upućena je i inicijativa prema R. Turskoj da se BiH odobri izvozna kvota od 50.000 tona mineralnog đubriva, koja je i prihvaćena.

Osiguranje potrebnih količina goriva i mineralnih dubriva u predstojećoj proljetnoj sjetvi, hitno usvajanje Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu, donošenje Programa novčanih podrški i operativnost mjera podrške s kantonalnog i federalnog nivoa, te veće podrške poljoprivrednicima pomoći će održivost i daljnji razvoj poljoprivredne proizvodnje.