Dom naroda Parlamenta FBiH danas razmatra izmjene Zakona o radu

Pred delegatima će se naći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreskoj upravi FBiH

Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH trebala bi se održati danas s početkom u 12 sati u zgradi Parlamenta FBiH, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera.

Delegati bi trebalo da po hitnom postupku razmatraju Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu.

Ovim zakonskim aktom se Zakon o radu usklađuje sa presudom Ustavnog suda FBiH od 26. februara 2020. godine, u kojoj je istaknuto da je odredbom tog zakona pravo radnika na slobodan pristup sudu ograničeno, s obzirom na to da se njenom primjenom na radnika stavlja nesrazmjeran teret u postupcima utvrđivanja prava iz radnog odnosa.

Delegati bi trebalo da razmatraju i dokument okvirnog budžeta FBiH za period 2021–2023. godina i dokument okvirnog budžeta FBiH za period 2022–2024. godine.

Prema predloženom dnevnom redu, pred delegatima će se naći Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom po skraćenom postupku, te Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH, saopšteno je iz parlamenta FBiH.

Pred delegatima će se naći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreskoj upravi FBiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode i izvještaji o poslovanju “BH pošta” Sarajevo, “Hrvatskih pošta” Mostar, “BH telekoma” Sarajevo i Hrvatske telekomunikacije Mostar za 2018. godinu.