SBB USK // Do kada će Unsko-sanski kanton biti samo Kanton broj jedan na mapi BiH, a zadnji po ulaganjima

U pojedinim medijima danas je objavljen tekst u kojem su prikazani svi dosad izgrađeni, ali i planirani autoputevi koji povezuju gradove Bosne i Hercegovine.

Kao što smo već godinama navikli, Unsko-sanski kanton se nije našao na ovoj mapi, te i dalje ostaje nepovezan s ostatkom Bosne i Hercegovine, dok iz ovog Kantona ogromna sredstva odlaze na federalni i državni nivo kroz plaćanje akciza i drugih poreza.

Kantonalna organizacija SBB-a USK podsjeća sve one koji u USK dolaze tokom predizbornih kampanja, da su magistralni putevi kojima trebaju prolaziti, također, u jako lošem stanju.

Mizerna ulaganja u putnu infrastrukturu Unsko-sanskog kantona vidljiva su na svakoj dionici magistralnih cesta, ali još više nas zabrinjava odnos krajiških predstavnika na federalnom nivou vlasti prema USK, te činjenica da su od ovog Kantona napravili zakržljali Kanton.

Pozivamo sve odgovorne, da prestanu s ovakvim odnosom prema Unsko-sanskom kantonu, te ih napominjemo da i ovdje također žive građani Bosne i Hercegovine, koji kroz PDV, akcize i na mnoge druge načine izdvajaju sredstva u državni budžet, te zaslužuju da im se isti kroz određene projekte vrati.

Do kada će Unsko-sanski kanton biti samo Kanton broj jedan na mapi BiH, a zadnji po ulaganjima? Odgovor na ovo pitanje očekujemo od svih nadležnih, jer građani ovog Kantona to imaju pravo znati.