Delegati Doma naroda odlučuju o stotinama miliona KM bez ikakve analize

Dom naroda parlamenta BiH razmatraće zakone ili paket mjera težak stotine miliona maraka, i to bez ikakve prethodne analize i odgovora na pitanje šta će to na kraju značiti po budžete u Bosni i Hercegovini i koji su efekti tih mjera.

Kada je riječ o zakonu o izmjenama Zakona o akcizama, kojim se predviđa suspenzija akciza na naftu i naftne derivate u periodu od najmanje šest mjeseci, gubitak budžeta biće oko 250 miliona KM i tu nije toliki problem, međutim po pitanju PDV-a i eventualnog uvođenja diferenciranih stopa od 5, 17 i 22 odsto, u ovom trenutku niko ne zna koliko će to koštati.

“Očigledno je da precizne analize nisu rađene i nije poštovana procedura kada je riječ o PDV-u i to svakako nije dobro. Ti zakoni su rađeni na paušalan način i pokušava se socijalna politika riješiti sa centralnog nivoa. Analiza nije rađena ni kada je riječ o akcizama, ali tu je relativno jasnija situacija. Natjerani smo da idemo u pravcu smanjena akciza i to smo podržali, jer imamo značajan rast cijena goriva. Kod PDV-a je trebalo reagovati drugačije, raditi dužu pripremu i analizu i to je naš stav”, rekao je Predrag Kožul (HDZ), predsjedavajući Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma.

Upravo zbog nedostatka ozbiljnih analiza i posljedica po budžete, Dom naroda parlamenta BiH, odnosno delegati u tom domu još ne znaju na koji način će se glasati. Iz nezvaničnih razgovora može se zaključiti da suspenzija akciza i nije toliko sporna, jer se manje-više zna o koliko se novca radi i koji su efekti po građane, međutim kod PDV-a situacija je malo drugačija. Gruba računica pokazuje da bi samo smanjenje stope PDV-a sa 17 na pet posto na osnovne životne namirnice budžete u BiH koštalo blizu milijardu KM.

“Ne znam da nema analize, ali je neko trebalo to da sačini da se vide efekti. Godina 2022. je u toku, budžeti su usvojeni, inflacija je prisutna i pitanje je koliko bi efekta imala ijedna i druga mjera. Tome treba ozbiljno pristupiti i to treba početi početkom fiskalne godine kako bi se uračunali efekti po budžete. Sada je veoma teško procijeniti u kojem pravcu to ide i na koji način će se to odraziti”, rekla je Željka Stojičić (SNSD), predsjednica Odbora za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske, dodajući da kao predsjednica Odbora očekuje materijale u vezi s tim pitanjem, a u skladu sa zaključcima NS RS kada je riječ o djelovanju predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH.

Ona ističe da je Odbor i prije razmatranja izmjena Zakona o PDV-u i Zakona o akcizama trebalo da ima dostavljenu informaciju kako bi dali svoje mišljenje, međutim do toga nije došlo.

I Husein Roščić (SDA), predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma parlamenta FBiH, kaže da su efekti usvajanja zakona u vezi s akcizama i PDV-om nepoznanica.

“Trebalo je uraditi kompletnu analizu koja će pokazati uticaj na prihodovne strane. Vijest jeste pozitivna, ali nadam se da u konačnici neće biti pogrešan potez. Izmjenama Zakona o akcizama suspendovan je član 17, a to su bili direktni prihodi budžeta svih nivoa vlasti i tu ćemo vrlo brzo, ako budu usvojene, znati efekte i koliki je manjak po tom osnovu. Kada je riječ o PDV-u, tu nije urađena nikakva analiza i to je trebalo da uradi Vijeće ministara. U svakom slučaju, velika je nepoznanica za finansijski sistem”, rekao je Roščić.