Danas presuda Draganu Mektiću i ostalim za zloupotrebu položaja

Sud BiH za danas je najavio izricanje presude bivšem ministru sigurnosti BiH Draganu Mektiću i ostalim optuženim za zloupotrebu položaja prilikom provođenja projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, koji je finansirala EU.

Osim Mektića, optuženi su Igor Golijanin, Samir Agić i Edin Garaplija.

Projekat se odnosio na nabavku vatrogasne opreme, angažovanje ljudi, kao i postupaka nabavke materijala od interesno povezanih lica i bliskih srodnika, čime su ostvarivali nezakonitu imovinsku korist.

Mektić je optužen da je zloupotrijebio položaj na dužnosti ministra sigurnosti, koju je obavljao, Golijanin u svojstvu šefa Mektićevog kabineta, Agić kao pomoćnik ministra, dok je Garaplija optužen kao odgovorno lice i vlasnik Instituta za zaštitu od požara i eksplozija “Inza” iz Sarajeva.

Mektić, Golijanin i Garaplija optuženi su za krivično djelo visoke korupcije koja šteti međunarodnom ugledu BiH, te da su u saučesništvu počinili krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pomaganje u izvršenju krivičnih djela.

Optužnica Mektića, Golijanina i Garapliju tereti i za grubo kršenje Zakona o javnim nabavkama, Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, te Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH.

Njima se stavlja na teret i kršenje Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i internih propisa Ministarstva sigurnosti prilikom realizacije projekta, odnosno nabavke opreme za vatrogasne kapacitete, angažovanja fizičkih i pravnih lica, kao i postupaka nabavke materijala od interesno povezanih lica i bliskih srodnika, čime su ostvarivali nezakonitu imovinsku korist.

Predstavnici Tužilaštva BiH su u završnim riječima 17. februara naveli da su dokazali da su optuženi počinili krivična djela za koja se terete i zatražili od Suda BiH da Mektića i ostale proglasi krivim i izrekne im osuđujuću presudu, ističući da ne postoji nijedna olakšavajuća okolnost.

Podsjetili su da je sprovođenje projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva između BiH i Crne Gore sa 198.454 eura finansirala EU i naveli brojne ugovore između Ministarstva sigurnosti, Federalne uprave civilne zaštite i firme “Tehnoprojekt inžinjering” iz Rijeke, koja je izabrana na tenderu kao najbolji dobavljač vatrogasne opreme, a koja ni poslije produženog roka za isporuku i plaćanje nije bila u mogućnosti da isporuči ugovorenu robu.

U završnim riječima predstavnici Tužilaštva BiH su, između ostalog, istakli da je Ministarstvo sigurnosti provelo javnu nabavku opreme ne uvažavajući stvarnu potrebu vatrogasaca.

Odbrane optuženih su u završnim riječima zatražile oslobađajuću presudu, ocijenivši da Tužilaštvo BiH nije dokazalo navode optužnice.

Mektićev branilac Senka Nožica tvrdila je da je Mektić “žrtva političkog procesa” i da je optužen zbog toga što je javno govorio o radu Tužilaštva BiH. Izricanje presude zakazano je za 13.00 sati.