Čović: Samo dijalogom možemo izgraditi pravnu državu

Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda BiH, rekao je da demokratska nadmoć jednog naroda ne može ugroziti načelo konstitutivnosti koje se mora osigurati u svim institucijama.

“Pokušaji provođenaj retrogradnih agendi, ali i dominacija jednog naroda doveli su do vrhunca nerazumijevanja. Neprihvatljivo je da se Hrvati u BiH iako konstituvni narod ne osjećaju sigurno. Politička prava Hrvata nisu ni priznata ni jednaka sa druga dva konstituvna naroda. Njihovo neotuđivo pravo na izbor svojih predstavnika se grubo krše”, rekao je Čović pred Odborom Evropskog parlamenta za spoljna pitanja u Briselu.

On je rekao da se u posljednje dvije godine neumorno pozivaju predstavnici Bošnjaka na kompromis i dogovor, naglašavajući da vjeruje da je moguće doći do izmjena Izbornog zakona koji će omogućiti legitimno predstavljanje svih konstituvinih naroda što je u ustavnopravnoj tradiciji BiH.

“Svim izazovima sa kojima se suočava BiH, hrvatska strana pristupa transparentno i u dobroj volji jer samo dijalogom možemo izgraditi pravnu državu”, rekao je Čović.

On je rekao da se BiH mora nastaviti razvijati kao federalna država te da su svjesni kako su politike pogodovanja jednoj strani stvarale prividan uspjeh što je kasnije dovodilo do problema.

“Uloga i važnost međunarodne zajednice se ne smije podcjeniti jer mi sami nećemo moći do dogovora”, rekao je Čović ističući da odmah treba promjeniti Izborni zakon čime bi se stabiliziralo stanje u cijeloj državi.