CIKBiH pokušava doći do novca za izbore: Zatražili 11,7 miliona KM akumuliranog viška prihoda

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIKBiH) uputila je ka Vijeću ministara Bosne i Hercegovine prijedlog odluke kojim im se odobrava raspodjela akumuliranog viška prihoda iz ranijih godina za održavanje Općih izbora 2022. godine. Radi se o višku prihoda iz 2019. i 2020. godine generalno svih institucija, u iznosu od 11,7 miliona KM.

Novac se, kako je navedeno u prijedlogu odluke objavljenom prije nekoliko dana, traži na ime rashoda Centralne izborne komisije BiH u okviru programa posebne namjene za održavanje Općih izbora 2022. godine.

Sredstva bi bila raspoređena za bruto plaće i naknade (224.000 KM), naknade troškova zaposlenih (69.000 KM), putne troškove (70.000 KM), telefonske i poštanske usluge (1,2 miliona KM), nabavku materijala (1,5 miliona KM), prijevoz i gorivo (130.000 KM), unajmljvanje imovine i opreme (93.000 KM), ugovorene usluge (osam miliona KM), nabavku opreme (205.000 KM).

Prijedlog CIK-a

Ovo je drugi način na koji CIKBiH pokušava osigurati novac za izbore u situaciji kada još nije usvojen budžet institucija BiH za ovu godinu, čak nije sačinjen ni njegov nacrt.

Centralna izborna komisija BiH je ranije sredstva za Opće izbore, ili barem jedan dio, pokušala osigurati kroz Operativni plan za prvi kvartal ove godine, koji je urađen jer je na snazi privremeno finansiranje institucija BiH koje i važi samo za kvartal. No Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine taj plan nije odobrilo.

Ovaj put su, kako je rečeno, išli direktno ka Vijeću ministara BiH, navodeći da zakonski osnov za to što su predložili postoji.

Ipak, pitanje je da li će i ovo biti odobreno i kada će se naći pred ministrima.

Upravo je Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u petak na sastanaku s predstavnicima Evropske unije i osam ambasada koje je zanimalo finansiranje Općih izbora, istakao da su zakonske procedure jasne.

– Ministarstvo finansija i trezora BiH ne ulazi u fazu politikanstva i obavit će svoje dužnosti kada se ispune potrebni uvjeti, a jedan od glavnih je usvajanje budžeta za ovu godinu – odgovorio je Bevanda, kako je saopćeno iz njegovog ureda.

A da bi bio urađen nacrt budžeta, potrebno je da Fiskalno vijeće BiH usvoji ponuđeni Globalni fiskalni okvir, za šta ne postoji saglasnost članova Fiskalnog vijeća iz RS-a.

Po Izbornom zakonu, CIK u prvoj sedmici maja mora donijeti odluku o raspisivanju izbora, a 15 dana nakon toga je krajnji rok da budu osigurana sredstva.