USnovosti

USK: Inspektori kontrolišu građevinske radove

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove provodi ovih dana pojačan nadzor nad gradilištima. Predmet kontrole je radnopravni status radnika i posjedovanje odobrenja za rad. Objekte koji se grade, po zakonu mogu vršiti osobe ili firme sa…